Bàn , Ghế trẻ em tại Hà Nôi Bàn , Ghế trẻ em tại Hà Nôi
4.55219 Designed by

Bàn , Ghế trẻ em tại Hà Nôi

Sản phẩm của ail

- Mã BG-001

Chất liệu : gỗ tự nhiên  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

- Mã BG-002

Chất liệu : gỗ tự nhiên bề mặt phủ sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

Bộ bàn ghế trẻ em

- Mã BG-003

Chất liệu : gỗ tự nhiên bề mặt phủ sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

Bộ bàn ghế trẻ em

- Mã BG-004

Chất liệu : gỗ tự nhiên bề mặt phủ sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

Bộ bàn ghế trẻ em

 

- Mã GH-005

Chất liệu : gỗ tự nhiên bề mặt phủ sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

ghế học trẻ em

- Mã GH-006

Chất liệu : gỗ tự nhiên bề mặt phủ sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

ban ghe tre em

- Mã BG-007

Chất liệu : gỗ tự nhiên  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

ban ghe tre em

 
Dự án tương tự