Bàn học trẻ em tại Hà Nội Bàn học trẻ em tại Hà Nội
4.55196 Designed by

Bàn học trẻ em tại Hà Nội

 

Sản phẩm của ail

- Mã BH-001

Chất liệu : gỗ công nghiệp MDF  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

Bàn học 01

ban hoc tre em

Bàn học 02

bàn học 03

- Mã BH-002

Chất liệu : gỗ công nghiệp MDF Kết hợp ván tre tự nhiên bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

ban hoc tre em

 

ban hoc tre em

 

- Mã BH-003

Chất liệu : gỗ công nghiệp MDF  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

bàn học 04

- Mã BH-004

Chất liệu : gỗ công nghiệp MDF  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

bàn học 05

bàn học 06

bàn học 07

- Mã BH-005

Chất liệu : gỗ công nghiệp MDF  bề mặt sơn bóng 50% màu theo thiết kế

Kích thước : Thiết kế theo từng độ tuổi

ban hoc tre em

ban hoc tre em

 

 

Dự án tương tự