Giường tầng Giường tầng
4.55310 Designed by

Giường tầng

Giường tầng trẻ em kết hợp tủ quần áo

Mã sản phẩm  : GT - 001

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 002

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 003

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 004

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 005

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 006

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 007

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 006

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

Mã sản phẩm  : GT - 007

Chất liệu : xương gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm bề mặt phủ Laminate , vener , sơn theo thiết kế 

Kích thước : theo thiết kế cho từng không gian 

giường tầng trẻ em

 

Dự án tương tự